NOA Opleidingsbedrijf Afbouw voor bedrijven

Over STUC Werk en Leren

NOA Opleidingsbedrijf Afbouw voor bedrijven

Bedrijven kunnen een leerling opleiden via het samenwerkings­verband NOA Opleidingsbedrijf Afbouw. NOA Opleidingsbedrijf Afbouw leidt, samen met een plaatselijk ROC, op vanuit de gedachte van een werkgever. NOA Opleidingsbedrijf Afbouw werft en selecteert je personeel voor de toekomst en biedt een kwalitatief brede opleiding aan. Ze treedt op als werkgever, zodat de risico’s en kosten voor een leerbedrijf tot een minimum worden beperkt.

Benader de vestiging in uw buurt voor meer informatie.

Een bedrijfsrisico

Iedereen weet dat een leerling middels een leerarbeidsovereenkomst conform cao Afbouw opgeleid wordt, maar dat de risico’s en aanvullende administratieve ‘rompslomp’ die bij een leerling komen kijken ook in handen van een samenwerkingsverband kunnen worden gelegd, is niet iedereen bekend. Niet de ondernemer, maar het samenwerkingsverband neemt namelijk de leerling in dienst voor de duur van de opleiding. Het bedrijfsrisico komt hierdoor dus ook bij het samenwerkingsverband te liggen, in plaats van bij de ondernemer.

Verantwoordelijkheid

Als lidbedrijf van het samenwerkingsverband betaalt u voor de gewerkte uren van de leerling. De arbeidskosten van de leerling zijn via het samenwerkingsverband nagenoeg gelijk aan de kosten die u zou hebben als u zelf een leerling in dienst neemt. De uurlonen liggen wel wat hoger dan bij het zelf in dienst nemen. Daardoor lijkt het in eerste instantie niet aantrekkelijk. Echter; werkt de leerling niet, doordat hij naar school is, vakantie heeft of ziek is, dan maakt u ook geen kosten. Salarisuitbetaling, fiscale afdrachten en verplichtingen conform de cao Afbouw en Wet Poortwachter e.d. liggen allemaal bij het samenwerkingsverband.

Selectieprocedure

Het samenwerkingsverband laat elke potentiële leerling eerst een tiendaagse selectie doorlopen. De aspirant-leerling wordt dan getoetst op geschiktheid: er wordt gekeken naar de vaardigheden, maar ook naar de motivatie, presentatie en eventuele talenten. Pas na deze training wordt besloten of de leerling een leerarbeidsovereenkomst conform cao Afbouw krijgt aangeboden bij het samenwerkingsverband.

Ook voor OZP-ers

Niet alleen bedrijven met personeel (en een leermeester) kunnen lidbedrijf van NOA Opleidingsbedrijf Afbouw worden, ook zelfstandigen zonder personeel kunnen een leerling via een samenwerkingsverband inlenen. Doordat de leerling in dienst is bij het samenwerkingsverband, behoudt u in dat geval als ondernemer uw ZZP-status en hebt u geen omkijken naar de bijbehorende administratie. Natuurlijk moet er wel tijd worden gemaakt om de leerling in de praktijk te begeleiden en moet de leerling passend werk kunnen doen.

NOA Opleidingsbedrijf Afbouw:

 

– enthousiasmeert jongeren voor de branche
– laat vmbo-leerlingen kennis maken met afbouw
– helpt vmbo-leerlingen met hun keuze
– ondersteunt vmbo-docenten Bouwen, Wonen en -Interieur (BWI) in het aanbieden van afbouw
– kan stages organiseren voor vmbo-leerlingen
– biedt een starterstraject voor nieuwe leerlingen
– ondersteunt het ROC in het aanbieden van het onderwijs en het werven en selecteren van leerlingen
– biedt praktijkscholing voor praktijkonderwijs
– heeft contact met partijen als NOA, Savantis en het Platform vmbo BWI om hen te informeren over ontwikkelingen in opleiden
– heeft bijgedragen aan afspraken over arbeidsvoorwaarden leerlingen

Contact

Oud-leerlingen aan het woord


“Ik ben blij dat ik enkele jaren geleden voor de opleiding tot stukadoor bij STUC Werk en Leren koos. De BBL-opleiding is een fijne combinatie tussen leren en werken.  Een leuke tijd waarin ik van echte vakmensen het vak heb mogen leren.”

Danny van Schaijk, oud-leerling stukadoorsopleiding NOA Opleidingsbedrijf Afbouw