NOA Opleidingsbedrijf Afbouw voor het VMBO

Over STUC Werk en Leren

NOA Opleidingsbedrijf Afbouw ondersteunt het VMBO

NOA Opleidingsbedrijf Afbouw wil graag samenwerken met het onderwijs in haar regio, met vmbo en praktijkscholen. Doel is dat een geïnteresseerde leerling op een soepele manier in kan stromen in de sector Afbouw. Iedere vestiging kan hier op eigen wijze invulling aan geven.

Het aanbod van NOA Opleidingsbedrijf Afbouw is flexibel en breed, het varieert van gastlessen, docenten trainen op het aanbieden van een keuzevak, het beschikbaar stellen van een praktijkruimte, het aanbieden van een keuzevak, aanwezig zijn op een beurs over vervolgonderwijs, stages bieden tot een warme overdracht naar een mbo-opleiding.

Door aanwezig te zijn op regionale (studie) dagen van het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur wil NOA Opleidingsbedrijf Afbouw de verbinding leggen naar het vmbo.

Ben je docent of decaan? Neem gerust contact op met de vestiging in uw buurt om te overleggen op welke wijze NOA Opleidingsbedrijf Afbouw je kan ondersteunen. Zien we elkaar binnenkort op een van onze locaties? Tot snel.

NOA Opleidingsbedrijf Afbouw:

 

– enthousiasmeert jongeren voor de branche
– laat vmbo-leerlingen kennis maken met afbouw
– helpt vmbo-leerlingen met hun keuze
– ondersteunt vmbo-docenten Bouwen, Wonen en -Interieur (BWI) in het aanbieden van afbouw
– kan stages organiseren voor vmbo-leerlingen
– biedt een starterstraject voor nieuwe leerlingen
– ondersteunt het ROC in het aanbieden van het onderwijs en het werven en selecteren van leerlingen
– biedt praktijkscholing voor praktijkonderwijs
– heeft contact met partijen als NOA, Savantis en het Platform vmbo BWI om hen te informeren over ontwikkelingen in opleiden
– heeft bijgedragen aan afspraken over arbeidsvoorwaarden leerlingen

Aanmelden

Oud-leerlingen aan het woord


“Ik ben blij dat ik enkele jaren geleden voor de opleiding tot stukadoor bij Stuc Werk en Leren koos. De BBL-opleiding is een fijne combinatie tussen leren en werken.  Een leuke tijd waarin ik van echte vakmensen het vak heb mogen leren.”

Danny van Schaijk, oud-leerling stukadoorsopleiding NOA Opleidingsbedrijf Afbouw